Ett initiativ för att lyfta unga människors drivkrafter och passioner!

En Passionista är en person som skapar tydliga mål! Mål som banar väg för att kunna leva ut sina drömmar och helhjärtat satsa på sina idéer för att kunna leva på det hen är intresserad av och brinner för!

Det är sådana individer som framtidens arbetsmarknad kommer att efterfråga – människor med ett entreprenöriellt mindset som kan se innovativa möjligheter och omvandla sin passion till nya yrkesområden.

Behovsområden

Behov #1 | Näringslivet

85% av framtidens jobb är inte uppfunna ännu!

I och med teknikens utveckling ligger 2,5 miljoner svenska jobb i riskzonen att förändras – samtidigt skapar detta möjligheter för nya yrkeskategorier, arbetstillfällen och behov som måste uppfyllas.

Läs mer!

Behov #2 | Samhället

"Digitaliseringen ger oss helt fantastiska möjligheter"

Samhället genomgår ett paradigmskifte och den digitala revolutionen är ett faktum. Konceptet Passionista berör många av samhällets viktigaste framtidsutmaningar - och ger även ett systematiskt verktyg för att bemöta dem.

Läs mer!

Behov #3 | Individen

"Ohälsan gror i ungdomars strävan efter perfektion"

Allt er ungdomar i Sverige lider av psykisk ohälsa. Enligt en rapport från Socialstyrelsen visar att barn i åldrarna 10-17 år har den psykiska ohälsan ökat med mer än 100 procent under perioden 2006-2016. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 %!

Läs mer!

Behov #4 | Skolan

Utbildningsformer som inte existerar ännu

För att svara upp på problematiken krävs en tvärtänkande utbildningsform. En metodik som tillgodoser den individuella drivkraften kopplat till det egna passionsområdet. Som uppmuntrar den enskilde individen att utforska teknik på sina egna villkor och som skapar förutsättningar att tillvarata sin drivkraft och förmåga till att skapa framtidens jobb.

Läs mer!

Följ oss på instagram