Vi lyfter unga människors drivkraft och passion.

https://passionista.nu/wp-content/uploads/2021/12/barents-future-bg.jpg

Barents future – nya vägar för gränsöverskridande samarbete

Publicerad den 10/01/2022

Barents Future är en intervjuserie bestående av 12 intervjuer där unga entreprenörer och eldsjälar i de nordliga delarna av Sverige, Norge, Finland och Ryssland delar med sig av sin professionella vardag. Intervjuerna kretsar kring intressen, drivkrafter och entreprenörskap med utgångspunkt i Barentsregionen.

Barents Future ger en inblick i utmaningar och möjligheter, likheter och skillnader inom Barentsregionen i syfte att inspirera och utbyta kunskap över landsgränserna.

En gemensam nämnare för samtliga länder är att man beskriver de norra delarna som en plats där man har goda förutsättningar för en hög livskvalité. Tack vare tillgången till internet och den stora digitalisering som skett så är man mindre platsberoende idag.

Barents och den framtida utvecklingen

Filmerna har skapat stolthet och engagemang hos våra ambassadörer som har varit mycket positiv till vårt gemensamma resultat. Det finns en enorm potential att arbeta vidare med konceptet och fortsätta att bygga en plattform för kunskapsutbyte över gränserna som har potential att påverka bilden av Barentsområdet och dess framtida utveckling. 

“Vi hoppas att Barents Future kan fortsätta att utvecklas över tid. Vi vill ta vara på det engagemang som finns i regionen och fortsätta berätta om inspirerande människor och utmanande situationer som sker i dag och påverkar vår framtid i regionen”, säger Passionistas verksamhetsledare Malin Enqvist Larsson.

Se alla filmer här!