Vi lyfter unga människors drivkraft och passion.

Projekt


30/12/2021

Barents Future

Barents Future är en intervjuserie bestående av tolv intervjuer där unga entreprenörer och eldsjälar i de nordliga delarna av Sverige, Norge, Finland ...

Läs mer