Vi lyfter unga människors drivkraft och passion.

https://passionista.nu/wp-content/uploads/2020/10/Passionista-Beskuren-Web.jpg

En halv miljon ska lyfta unga människors drivkrafter i norr

Publicerad den 26/11/2020
Passionista jobbar för att ge unga människor chansen att forma och ta plats på morgondagens arbetsmarknad. Nu satsar Utrikesdepartementet,genom Passionista, en halv miljon på att öka ungas deltagande inom innovation och teknik i Finland, Norge, Ryssland och Sverige. Enligt en studie gjord av Stiftelsen för strategisk forskning kommer 2,5 miljoner jobb i Sverige att påverkas av automatiseringen under de kommande två decennierna. Framtidens medarbetare behöver därför vara mer multikompetenta för att klara flera olika arbetsuppgifter. – Ett samhälle som drivs av människor som har passion för sitt arbete är ett välmående samhälle, säger Passionistas grundare Hanna Weinmar. Passionistas syfte är att utmana normer i samhället som (i vissa fall omedvetet) påverkar vem/vilka som gör vad på dagens arbetsmarknad. Med hjälp av en unik metod jobbar organisationen för att få unga människor att se sin egen potential och få fler att skapa sina egna framtida drömjobb där digitalisering och teknik är viktiga verktyg för självförverkligande. – Vi vill skapa tillväxt med samhällssyfte och ta tillvara på den drivkraft som dagens unga besitter. Vi ser en generation som till stor del drivs av att vilja göra skillnad för en bättre värld, säger Malin Winberg, pressansvarig för Passionista. Verksamhetsledaren Malin Enqvist Larsson fyller i: – Det är så spännande med framtidens arbetsmarknad. Ingen vet exakt hur den kommer att se ut och Passionista tillvaratar mångfalden av människor, idéer och drivkrafter, för att lösa gamla utmaningar på helt nya sätt. Genom satsningen från Utrikesdepartementet tar Passionista för första gången steget utanför Sveriges gränser. Utrikesdepartementet bidrar med 450 000 kronor till en förstudie med fokus på unga kvinnor i Barentsregionen, vilket omfattar norra Sverige, Finland, Norge och Ryssland. – Förmågan att hitta nya, innovativa affärsmöjligheter är avgörande för Barentsregionens framtid. Unga kvinnor är särskilt underrepresenterade inom innovationsområdet i regionen och vi ser fram emot att utveckla Passionista för en internationell marknad, säger Lars Huring, styrelseledamot i Passionista. Men det stannar inte där. Visionen är att bli en stark brygga mellan näringsliv och unga, en ny kraft som kan påverka samhället i en positiv riktning. I spåren av covid-19 skissas det på flera parallella satsningar för att få Passionista att ta plats i en digital verklighet och inom kort slår man upp portarna för vad Hanna Weinmar kallar en digi-fysisk co-working space. – Det blir en mötesplats där man kan ta del av utbildningar, events och inspiration - både digitalt och på plats. Det känns riktigt kul och det kommer mera. FAKTARUTA: Det här är Passionista Passionista visar vägen för hur unga människors passioner och drivkrafter kan bli ett yrke i framtiden – och hur digitalisering och teknik kan vara ett möjliggörande verktyg för att förverkliga idéer och bryta ny mark. Passionista har funnits sedan 2017 och grundades i Luleå.