Vi lyfter unga människors drivkraft och passion.

https://passionista.nu/wp-content/uploads/2021/09/adventure-daylight-fun-1619541.jpg

Första riktiga klivet utanför Sveriges gränser

Publicerad den 03/09/2021

Passionista får fortsatt förtroende från Utrikesdepartementet. Detta i och med organisationens arbete med morgondagens arbetsmarknad inom innovation och teknik i Barentsregionen. Samarbetet mellan Passionista och Utrikesdepartementet är bara en början på ett långvarigt samarbete där UD nästan har dubblat bidraget för år 2021.

Genom satsningen på 875 00 kronor från Utrikesdepartementet tar Passionista det riktiga klivet utanför Sveriges gränser. Passionistasatsningen inom Barents är uppbyggd på en treårsperiod där år ett ska identifiera behoven inom innovationsmiljön, men även en mer inkluderande och mer jämställd bransch.

”Det känns fantastiskt roligt att få förtroende att axla ett sådant viktigt uppdrag. Vi ser att förmågan att hitta nya innovativa affärsmöjligheter är avgörande för Barentsregionens framtid. Vi har många intressanta projekt på gång och i och med dessa så kommer vi behöva axla upp och anställa mer folk”, säger Malin Enqvist Larsson, verksamhetsledare Passionista.

Under de närmsta tre åren ser Passionista fram emot att utveckla organisationen för en internationell marknad. I och med projektet Innovation for all kommer organisationen tillsammans med ett gränsöverskridande nätverk, i form av olika team och aktörer, att tillsammans stärka inkluderingen och tillväxten inom innovation i Barentsregionen.

Enligt verksamhetsledaren Malin Enqvist Larsson kommer Passionista fokusera på att sänka trösklarna för unga människor i regionen för att våga ta steget mot innovativa lösningar och företagande.

”Organisationen berör många av samhällets viktigaste framtidsutmaningar och ger även ett systematiskt verktyg för att bemöta dem. Med en vidareutveckling av vårat koncept möjliggörs en unik samordning och förstärkning av samhällets ambitioner – att främja innovation bland en mångfald av människor”.

”I dagsläget har vi två anställda och arbetar både internt och externt med att göra detta arbete så slagkraftigt som möjligt. Vi har också många intressanta projekt på gång och kommer därför behöva växla upp och anställa mer folk”, säger hon.