Vi lyfter unga människors drivkraft och passion.

https://passionista.nu/wp-content/uploads/2022/01/Skarmavbild-2022-01-08-kl.-22.31.30.png

Är det i inlandet framtidens lösningar finns?

Publicerad den 08/01/2019

I podden: Med rak rygg genom Västerbotten diskuterar Maria Kristoffersson som är inlandsbo, samhällsaktivist och politiker, ämnen som berör glesbygden och Västerbottens inland med olika gäster från länet.

I avsnitt fyra pratar hon om innovationer som förnyar samhället och sättet att se på inlandet som en källa till förnyelse. Hon och hennes gäst Malin Lindberg tar upp att inlandsborna har mycket att lära ut till staden om nya lösningar på människors behov, samt att politiken borde ta bättre till vara på forskningen för att snabbare förnya samhället.

Om gästen

Malin Lindberg är professor vid Luleå tekniska universitet som forskar om innovativa lösningar för en inkluderande framtid. Hon har bott och verkat på flera håll i inlandet och kusten: Vilhelmina, Östersund, Umeå och nu Luleå.

Länk till LTUs forskning om social innovation: www.ltu.se/socialinnovation

Passionista

Cirka 13:00 minuter i avsnittet tar Malin Lindberg upp om Passionistas arbete med ungdomar, drömmar och passioner, men också hur viktigt det är att fånga upp befintliga intressen för en innovativ framtid.

Hör hela poddavsnittet här!