#PassionistaChallenge

Inspirera och motivera unga tjejer att satsa på det dom brinner för!

Om utmaningen

#PassionistaChallenge går ut på att dela med sig och visa upp sin passion och intresse för att inspirera och motivera unga tjejer att satsa på det dom brinner för!

Vi vill med utmaningen sätta igång den virala spridningen av fenomenet Passionista. Genom att inspirerande förebilder visar stolthet för sitt intresse, oavsett om det är annorlunda, obekant eller avviker från en norm.

Syften

Det finns två syften med utmaningen, det primära är att få viral spridning och ökad kännedom för fenomenet Passionista. 

Sekundärt bidrar utmaningen även till Passionistas huvudmål – att få unga tjejer att våga satsa på det dom brinner för, med syftet att utveckla nya innovations- och yrkesområden.

Därför ska du delta

• För att bilda opinion kring tjejers ojämställda villkor och förutsättningar till att bygga självförtroende och empowerment.

• För att få folk att reflektera och fundera över vad sin passion är och vad det har potential till att skapa.

• För att öka kännedomen av de framtidsmöjligheter som teknik och digitalisering ger.

• För att ifrågasätta en stereotyp samhällsnorm av vem teknik är till för.

• För att lyfta fram nytänkande och innovativa lösningar till nya yrken och utbildningar.

Så här kan du sprida ordet

Berätta om dig och det du gör, din passion, ditt yrke och det du brinner för.

Uppmuntra gärna fler att berätta om sin passion genom #PassionistaChallenge!

Vi sätter inga ramar och regler för hur du ska dela eller integrera, du gör det på det sätt som känns rätt och bäst för dig. Huvudsaken vi kan inspirera fler unga tjejer att våga satsa på det dom brinner för och gå sin egen väg!

Viktigt att komma ihåg!

—> Bilder/videos taggas med #PassionistaChallenge

(Vår förhoppning är att Passionista får använda sig av ditt engagemang i vår kommunikation.)