Första omgången av projektet arrangerades inom ramen för VINNOVAs satsning ”Innovate Passion 2017”.

”Istället för att locka eller attrahera unga kvinnor till befintliga tekniska utbildningar eller yrken, vänder Innovate Passion på perspektivet och utgår ifrån unga kvinnors innovationskraft med utgångspunkt i deras intressen och passioner. 13 Innovate Passion-event har beviljats finansiering och arrangerats under 2017.” – Vinnova

SIGMAR Metodbyrå hade uppdraget att projektleda ”Innovate Passion” i Norrbotten och valde att ge projektet namnet Passionista*.

*En Passionista är en person med ett tydligt mål att satsa på sina drömmar och passioner.

UPPDRAGETS FRÅGESTÄLLNING

Hur får vi unga tjejer att bli intresserade av teknik?

I Norrbotten har projektet fokuserat på att jobba fram ett långsiktigt förhållningssätt samt ett fysiskt event med en idétävling. Projektet fick namnet Passionista – av den enkla anledning att alla som brinner för sin passion är en Passionista.

Målet med första projektomgången av Passionista var att skapa en rättvis arena för unga tjejer att delta på föreläsningar och innovations-workshop. Vi anser att teknik ska vara ett naturligt förhållningssätt och verktyg inom alla intressegrenar, inte ett vägval som exkluderar. Målet har varit att få unga människor att upptäcka hur de kan livnära sig på sitt intresse i framtiden. Alla, oavsett bakgrund och intresse, ska ha verktyg till hur de kan förverkliga sig själv genom de erfarenheter och kunskaper man har byggt upp av drivkraften till sitt intresse.

Vad

Ett kreativt idégenerings-event under en heldag.

Varför

Kläcka nya idéer kring nya yrkesområden kopplat till drömmar, passioner och teknik.

Syfte

Lyfta unga kvinnors tänk mot en högre innovationskraft.

Mål

”När eventet är slut börjar det”. Passionista ska bli ett startskott till ett nytt förhållningssätt.

Eventdagen – den 8:e april 2017. En inspirerande och kreativ heldag för tjejer i högstadie- och gymnasieåldern.

Förmiddagen ägnades åt föreläsningar och inspiration och deltagarna fick helt fokusera på sig själv och sitt eget intresse.

Under eftermiddagen genomfördes en idétävling. Deltagarna arbetade tillsammans i lag och fick i uppgift att korsbefrukta sina intresseområden för att tillsammans utveckla ett nytt yrke. Vid tävlingsmomentet fick deltagarna även träffa expertcoacher – dessa utgjordes av etablerade aktörer från näringsliv, forskning och föreningsliv med syftet att få reell impact i idéutvecklingen. Eventet avslutades med middag och en prisutdelning där en extern jury korade tre vinnande ideér.

”Ett genomtänkt event med bra syfte, ni gör världen till en bättre plats!”

– DELTAGARE, PASSIONISTA IDÉEVENT 2017.

De tre vinnande lagen av Passionista 2017

Vill ni läsa mer om projektet och om vinnarnas idéer kan ni ta del av vår projektrapport på issuu eller boka in ett möte med oss så berättar vi mer. The jurney has just begun!

Riksfinal i Stockholm

Den 14 november anordnade Vinnova en riksfinal för alla regioner i Sverige som har arbetat med projektet ”Innovate Passion”. Vi tog med oss de vinnande lagen från idéeventet som levande exempel på att vår metod och sätt att jobba på faktiskt fungerar.

Med 13 deltagande regioner knep Norrbotten och Passionista 2:a platsen i finalen, vilket betyder att vi fick fortsatt finansiering av Vinnova för att utveckla konceptet.

”Passionista har utvecklat ett klockrent koncept för att skapa ett mer intressant och engagerande lärande. Det är nyhetsmässigt, kommunikativt och väcker känslor om tillhörighet

Genom att låta influensers på Instagram och Youtube använda begreppet Passionista och berätta om sin passion, entreprenörskap och teknik finns stor potential att påverka unga tjejer att våga satsa på sina egna passioner. Det manifesteras genom de tre vinnande idéerna som tagits fram genom Passionista-metoden.”

– VINNARMOTIVERING, RIKSFINAL 14 NOVEMBER, 2017, VINNOVA