Vad är Passionista?

Konceptet Passionista handlar om att använda sin passion som drivkraft för att skapa nya innovations- och yrkesområden – kort och gott se framtida möjligheter i och genom teknik och digitalisering.

Utgå från din passion och utveckla idéer för att skapa nya yrkesområden inför framtiden!

Vi ser vikten av att sänka trösklarna för alla unga människor att upptäcka teknik på sina egna villkor, där man utgår från sitt eget intresse- /passionsområde. Vi vill visa hur deras egna tankar, drömmar och passioner kan bli ett yrke i framtiden och de får en chans att utveckla sina idéer genom att addera teknik som ett verktyg.

Syftet med initiativet Passionista är att stärka en inneboende självkänsla och att skapa möjligheter till självförverkligande. Vi vill att unga ska få utveckla sina kreativa och entreprenöriella förmågor och våga satsa på sånt som de älskar att göra, och att det kan bli något dom lever på i framtiden.

Vem är en Passionista?

En Passionista är en person som skapar tydliga mål! Mål som banar väg för att kunna leva ut sina drömmar och helhjärtat satsa på sina idéer för att kunna leva på det hen är intresserad av och brinner för!

Många unga kvinnor i Norrbotten är passionerat engagerade i något fritidsintresse. Samtidigt fokuserar många jämställdhetssatsningar inom innovation och teknik på att få dem att intressera sig för andra områden.

Genom konceptet Passionista – som utvecklats gemensamt av akademi, näringsliv och samhälle i Norrbotten inom ramen för ett Vinnova-finansierat pilotprojekt 2017 – ges unga kvinnor istället möjlighet att förverkliga nya idéer och tekniska lösningar inom sina egna passionsområden. Dessa kallar vi för Passionistas.

Varför gör vi Passionista?

Samhället genomgår ett paradigmskifte och den digitala revolutionen är ett faktum. I och med teknikens utveckling kommer arbetsmarknaden att förändras kraftigt. Men samtidigt som den nya tekniken också kommer att skapa nya jobb.

Enligt en studie gjord av Stiftelsen för strategisk forskning kommer 2,5 miljoner jobb i Sverige att påverkas av automatiseringen under de kommande två decennierna. När företagen drar ner på de traditionella jobben kommer olika yrkesroller att slås ihop, därför behöver framtidens anställda vara mer multikompetenta för att klara flera olika arbetsuppgifter.

I ett jämställt samhälle är alla individer - tjej som kille, ung som gammal – en Passionista när man brinner för sitt intresse. Ett samhälle som drivs av människor som har passion för sitt arbete är ett välmående samhälle. Att känna passion och drivkraft för sitt arbete ger välmående medarbetare, som gör bättre utförda arbetsuppgifter och som generar mer välfungerande arbetsplatser. Vi behöver bli bättre på att samarbeta över gränserna, där kompetenser och idéer kan korsbefruktas med varandra.