Vad är passionista?

Vi vill att unga människor ska utveckla sina kreativa och entreprenöriella förmågor och våga satsa på sånt som de älskar att göra.

Passionista är ett projekt initierat av Sigmar Metodbyrå och finansieras av Vinnova och Region Norrbotten.

Passionistas uppdrag är att inspirera och ge verktyg/metoder till unga tjejer för hur de kan använda sina intressen och passioner för att skapa nya innovations- och yrkesområden, med teknik som ett möjliggörande verktyg. 

Inom projektet arbetar vi med att samla förebilder och inspiration för unga tjejer. Vi jobbar med en rad olika metoder och anordnar event där vi praktiskt jobbar med innovation och idégenerering tillsammans med unga tjejer.

Vem är en passionista?

En Passionista är en person som drivs av sina passioner och intressen.

En Passionista är en person som skapar tydliga mål! Mål som banar väg för att kunna leva ut sina drömmar och helhjärtat satsa på sina idéer för att kunna leva på det hen är intresserad av och brinner för!

Många unga kvinnor i Norrbotten är passionerat engagerade i något fritidsintresse. Samtidigt fokuserar många jämställdhetssatsningar inom innovation och teknik på att få dem att intressera sig för just det, teknik.

Genom Passionista – som utvecklats gemensamt av akademi, näringsliv och samhälle i Norrbotten inom ramen för ett Vinnova-finansierat pilotprojekt 2017 (Innovate Passion) ges unga kvinnor istället möjlighet att förverkliga nya idéer och tekniska lösningar inom sina egna passionsområden.

Dessa kallar vi för Passionistas.

Varför gör vi passionista?

Samhället genomgår ett paradigmskifte och den digitala revolutionen är ett faktum.

I ett jämställt samhälle är alla individer – tjej som kille, ung som gammal – en Passionista när man brinner för sitt intresse. Ett samhälle som drivs av människor som har passion för sitt arbete är ett välmående samhälle.

Vi ser Passionista som ett paraply för alla de verksamheter som arbetar för en jämställd teknikbransch. Vi ser Passionista som ett verktyg som skapar action i frågan och aktivt är ute och arbetar för att ta tillvara på morgondagens generationer.

I och med teknikens utveckling kommer arbetsmarknaden att förändras kraftigt, samtidigt som den nya tekniken också kommer att skapa nya jobb.

Enligt en studie gjord av Stiftelsen för strategisk forskning kommer 2,5 miljoner jobb i Sverige att påverkas av automatiseringen under de kommande två decennierna. När företagen drar ner på de traditionella jobben kommer olika yrkesroller att slås ihop, därför behöver framtidens anställda vara mer multikompetenta för att klara flera olika arbetsuppgifter.

Vi behöver bli bättre på att samarbeta över gränserna, där kompetenser och idéer kan korsbefruktas med varandra.