”Love what you do – do what you love”


Förmågan att hitta nya, innovativa affärsmöjligheter är avgörande för Sveriges framtid. Men avgörande är också att vi lyckas skapa ett jämställt samhälle med lika stora möjligheter för alla att förverkliga sig själv. Utmaningen ligger i att skapa nycklar som ger unga människor förutsättningar att tillvarata sin drivkraft och innovativa förmåga till att själva skapa framtidens jobb.


Enligt vår definition är en Passionista en person med tydliga mål. En människa som lever ut sina drömmar och helhjärtat satsar på sina idéer för att kunna leva på det hen är intresserad av och brinner för. Det är sådana individer som framtidens arbetsmarknad kommer att efterfråga – människor med ett entreprenöriellt mindset som kan se innovativa möjligheter och omvandla sin passion till nya yrkesområden.

Ett initiativ för att bygga framtidens självförverkligande, identitetsstarka kvinnor.

Konceptet grundar sig i de lärdomar och erfarenheter från Passionista idéevent som genomfördes i Norrbotten, våren 2017. Under pilotprojektet utvecklades ett koncept för idéutveckling utifrån unga kvinnors passionsområden där man applicerar reell impact från etablerade aktörer inom näringsliv, vetenskap, teknik/IT och idéburen sektor direkt i själva idéutvecklingsprocessen.