Varför behövs passionista?​

Behov #1 | Näringslivet

I och med teknikens utveckling ligger 2,5 miljoner svenska jobb i riskzonen att förändras – samtidigt skapar detta möjligheter för nya yrkeskategorier, arbetstillfällen och behov som måste uppfyllas.

Samhällets kompetensförsörjning

Framtidens arbetsmarknad behöver bli mer jämställd! Det kräver nya typer av kompetensförsörjning då jobb digitaliseras och samhällsnormen behöver förändras för att tjejer ska våga tro på sig själva. Näringslivet behöver även hitta nya sätt att samverka mellan stuprören.

Vi behöver bli bättre på att samarbeta över gränserna, där kompetenser och idéer kan korsbefruktas med varandra. Passionista-konceptet banar väg för att utveckla innovativa mötesplatser.

Processer som kan leda människor genom möten där de tillsammans kan diskutera och utveckla idéer för framtiden. Där man tillsammans kan skapa nya jobbtillfällen i vårt alltmer digitaliserade samhälle.

Genom Passionista kan vi skapa samhällets nya problemlösare.

Behov #2 | Samhället

Samhället genomgår ett paradigmskifte och den digitala revolutionen är ett faktum. Konceptet Passionista berör många av samhällets viktigaste framtidsutmaningar - och ger även ett systematiskt verktyg för att bemöta dem.

Möjligheten

I ett jämställt samhälle är alla individer - tjej som kille, ung som gammal – en Passionista när man brinner för sitt intresse. Ett samhälle som drivs av människor som har passion för sitt arbete är ett välmående samhälle.

Människorna som föds i dag föds in i en digital verklighet. Teknik är en självklar möjlighet som vi ständigt konsumerar. Generation Z och Alpha drivs av meningsfullhet och att göra skillnad i världen snarare än ekonomisk tillväxt och lönsamhet.

Hur skapar vi en tekniskt tänkande befolkning? En befolkning med ett entreprenöriellt mindset? Med ett självförtroende att tillhandlahålla sin drivkraft till det man brinner för och se innovativa möjligheter – att rent krasst omvandla sin passion till nya yrkesområden?

Alla, oavsett intresse/passion, ska känna att teknik är ett verktyg till självförverkligande och möjliggörande.

Behov #3 | Individen

Allt er ungdomar i Sverige lider av psykisk ohälsa. Enligt en rapport från Socialstyrelsen visar att barn i åldrarna 10-17 år har den psykiska ohälsan ökat med mer än 100 procent under perioden 2006-2016. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 %!

Utmaningen

I en avhandling från Linnéuniversitetet visar sociologen Linda Hiltunen att ungas upplevelse av ohälsa till stor del bottnar i att skapa och upprätthålla social status bland sina jämnåriga samt en ständig strävan efter perfektion och självförverkligande.

Förmågan att hitta nya, innovativa möjligheter är avgörande för Sveriges framtid. Avgörande är också att vi lyckas skapa ett samhälle med konkreta metoder och insiktsfullhet till hur vi förebygger psykisk ohälsa. Där både alla har likvärdiga möjligheter till självförverkligande och förmågan att själva ta makten över sin tillvaro.

Självförverkligande är inte bara en möjlighet för unga idag, det kan också vara en stor utmaning. Därför är det viktigt att vi satsar på åtgärder som sänker trösklarna och inkörsportar. Genom att koppla ihop självförverkligande med passioner och intresseområden.

Alla ska ha lika stora möjlighet att etablera och bygga självförtroende.

Behov #4 | Skolan

För att svara upp på problematiken krävs en tvärtänkande utbildningsform. En metodik som tillgodoser den individuella drivkraften kopplat till det egna passionsområdet. Som uppmuntrar den enskilde individen att utforska teknik på sina egna villkor och som skapar förutsättningar att tillvarata sin drivkraft och förmåga till att skapa framtidens jobb.

Motverka normer & stereotypa förväntningar

Idag uppfattas teknik som ett ”vägskäl”. Antingen är du intresserad av teknik eller så är du intresserad av något annat. Samhällsnormen begränsar i hög grad unga tjejer att våga tro på att man ”kan” eller gör att teknik uppfattas som ”ocoolt”.

Vilka förväntningar vi har på oss själva smittar av sig neråt i åldrarna. Negativa inställningar till teknik och stereotyper av vem som är teknisk sprids lätt i klassrummen. Vi behöver skapa klassrum som öppnar upp möjligheter till yngre generationer.

Pågående forskning från Linköpings universitet visar bland annat att tjejer redan i ung ålder inte ser sig själva som tekniska. Vilka förutsättningar skapar det för deras framtid?

Teknik ska vara givet för alla, inte ett val man gör, och alla ska ha samma förutsättningar. Vi ska inte få er tjejer att bli intresserade av teknik – vi behöver vända på perspektivet och göra teknik till ett givet verktyg inom alla intresseområden.

Skolans roll är central för att möta behoven i en framtida föränderlig arbetsmarknad.